Traduceri autorizate în Constanţa şi în Mangalia

0740-14.87.98
meta_frasis@yahoo.com

Apostila

Conventia de la Haga de la 5 octombrie 1961

Apostila este un cuvânt care provine din limba franceza, Apostille. Apostila este o ştampilă de formă pătrată, identică în toate statele membre ale Convenţiei de la Haga, care se aplică direct pe documentul legalizat, fie pe o prelungire a acestuia. Această ştampilă se mai numeste şi Apostila de la Haga pentru că, indiferent de ţara în care se aplică, are titlul: Apostille – Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.


Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.


Apostilarea se desfasoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competente stricte stabilite prin lege.

Eliberarea apostilei, pentru actele originale, se realizează de către institutia prefectului din judeţul în care: – titularul actului sau soţul/soţia ori o ruda pâna la gradul II a acestuia are domiciliul/ultimul domiciliu

sau

– emitentul actului are sediul.

Prin excepţie, certificatele de cazier judiciar şi certificatele de stare civilă se pot apostila la orice instituţie a prefectului.

Tribunalele aplică apostilă pe urmatoarele categorii de acte oficiale:

– Hotărâri judecătoreşti (în original / copie legalizată) emise de instanţele judecătoresti române (hotărârile judecătoreşti trebuie sa fie legalizate de instanţa care le-a pronunţat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei)

– Acte originale / copii legalizate care emană de la un executor judecătoresc

– Acte originale emise de Registrul Comerţului, semnate clar şi emise cu antetul Ministerului Justiţiei.


Apostilarea actelor notariale (declaraţii notariale, copii legalizate de pe înscrisuri, traduceri legalizate ale unor acte etc.) se face de către Uniunea Notarilor din România sau Camera Notarilor Publici pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea Biroul Notarial care a efectuat legalizarea.


Documentele preluate pentru apostilare de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României de la solicitantii aflaţi în afara graniţelor statului român (din diaspora) se transmit Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, care dupa eliberarea apostilei, le remite misiunii diplomatice ori oficiului consular. Operaţiunile privind transmiterea şi restituirea documentelor se realizează prin Ministerul Afacerilor Externe.

Cuvinte cheie: apostile, Haga, legislatie, autorizat, traduceri, traducere